DOCTORAL THESIS

Tokiko erantzuna arazo globalari. Iraunkortasunerako hezkuntza: kudeaketa eta ezarpena eragile gakoen ikuspegitik Euskal Autonomia Erkidegoan / Local answer for a global issue. Education for sustainability: governance and implementation from key actors perspective in the Basque Autonomous Community

  • Leire Agirreazkuenaga Onaindia

Doctorate Programme
We offer the methodological and academic tutoring support necessary to complete your doctoral thesis.
Learn about our programme